Popis

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

 • Představení B&R
 • Filozofie B&R a jejích produktů
 • Práce s Automation Studio
 • Využití integrované nápovědy
 • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
 • Prvotní instalace řídicí jednotky
 • Vytvoření hardwarové konfigurace
 • Práce s texty a tabulkovými editory
 • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
 • Možnosti konfigurace Automation Runtime
 • Runtime a bootování řídicí jednotky
 • Použití diagnostiky
 • Přehled programovacích jazyků

Poskytnuté dokumenty

TM210 – Working with Automation Studio

Automation Studio is the universal engineering tool used to program and configure all B&R products. The emphasis here is placed on configuration, programming, commissioning and diagnostics of the B&R automation components.

Learning objectives and content

 • Installation and licensing
 • Creating and opening projects
 • Working with the simulation environment
 • Getting to know the user interface
 • Setting up hardware configurations
 • Module configuration and I/O mapping
 • Installation and initial startup
 • Establishing an online connection
 • Overview of programming methods
 • Declaring variables
 • Installing software updates

Description

Model number

TM210 – Working with Automation Studio

TM210TRE.461-GER

TM210TRE.461-ENG

TM213 – Automation Runtime

Automation Runtime is the uniform runtime environment for all B&R controllers. It is used to configure the hardware, run the application software and prepare communication and diagnostics interfaces.

Learning objectives and content

 • Requirements and properties of a real-time operating system
 • Installation and commissioning
 • Memory management and types of memory
 • Automation Runtime startup behavior
 • Initialization of programs and data during startup
 • Cyclic program sequence and scheduling
 • Transferring and updating programs
 • I/O management
 • Timing configuration
 • Diagnostic functions in Automation Runtime

Description

Model number

TM213 – Automation Runtime

TM213TRE.461-GER

TM213TRE.461-ENG

TM223 – Automation Studio Diagnostics

Powerful diagnostic tools are an integral part of software development for a machine that accompany it throughout its service life. Having such tools integrated directly in Automation Studio and the runtime system means always having the necessary data on hand for programming and maintenance.

Learning objectives and content

 • Overview of integrated diagnostic tools
 • Selecting the correct diagnostic tools
 • Reading system information
 • Operating modes and the logbook
 • Creating user log entries
 • Observing and analyzing process values
 • Reading and writing process values
 • Recording data in a real-time context
 • Analyzing I/O states and forcing
 • Software analysis during programming
 • Debugging and profiling
 • Using variables in programs
 • Web-based System Diagnostics Manager
 • Querying and displaying the operating status
 • Runtime Utility Center

Description

Model number

TM223 – Automation Studio diagnostics

TM223TRE.461-GER

TM223TRE.461-ENG

Kód školení

SEM210.2

Přihlásit se Pro informace o cenách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce

Místo konání

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 Brno
Česká republika

Organizátor

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Telefon:
+420 / 541 4203 - 11

Informace o rezervaci

Od: 03.10.2022
Start: 08:00

Do: 04.10.2022
Konec: 17:00

Stav:
Délka: 2 Dny

Jazyk: Čeština