Popis

Koncept B&R Motion Control přináší dodatečné funkce, které umožňují seskupení více os. V důsledku toho mohou být úlohy provedeny pro více os pouze jediným funkčním blokem. Skupiny os jsou naprogramovány pomocí mapp technology a standardizovaných funkčních bloků PLCopen. Oblasti použití jsou velmi univerzální a pohybují se od jednosých skupin přes CNC a robotické aplikace až po smíšené formy s různými typy os.

Path-controlled movements jsou základem pro přesnou a složitou výrobu. Generic motion control od B&R umožňuje jejich bezproblémovou integraci do aplikace stroje. Oblasti použití jsou velmi univerzální a pohybují se od CNC strojů až po robotické aplikace s rychlými úkoly pro výběr a umístění. Sdružování os a použití funkčních mapp bloků výrazně snižuje čas na programování a zjednodušuje uvedení do provozu.

 • Přehled o konceptu Generic Motion Control
 • Přehled o konceptu skupin os
 • Konfigurace skupin os v Automation Studio
 • Uvedení do provozu a diagnostika
 • PLCopen funkční bloky pro skupiny os
 • Zapínání, homing a provádění skupinových pohybů
 • CNC technika
 • Všeobecné informace o path-controlled movements
 • Výpočet trasy a cyklické generování požadované hodnoty
 • PLCopen – programování path-controlled movements
 • Dynamické parametry
 • Komunikace mezi CNC aplikací a PLC

Poskytnuté dokumenty

TM1110 – Integrated Motion Control (Axis Groups)

Axis groups expand the B&R Motion Control concept by adding functionality that allows multiple axes to be grouped together. As a result, tasks can be executed for multiple axes with only one function block. The groups are programmed using standardized and compliant function blocks. The areas of use are extremely versatile and range from single-axis groups to CNC and robotics applications and even combinations with different axis types. Grouping the axes and using the function blocks significantly reduces the amount of programming work and simplifies commissioning.

 • Objectives and content
 • Overview of the Generic Motion Control concept
 • Library interaction
 • Overview of the axis group concept
 • Axis group configuration in Automation Studio
 • Axis group commissioning and diagnostics
 • Integration into the control program with mapp technology
 • Using PLCopen function blocks
 • Overview of group movements and how to use them
 • Programming an axis group application

Name

Model number

TM1110 – Integrated Motion Control (Axis Groups)

TM1110TRE.40-GER

TM1110TRE.40-ENG

TM1111 – CNC Technology: mapp CNC

CNC technology expands the B&R drive solution with functionalities that enable multiple axes to be combined into groups and path-controlled movements to be executed.
Path-controlled movements are the basis for precise and complex workpiece manufacturing. In addition to a very wide range of interpolation methods, many technology functions are also supported.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows CNC technology to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and contents

 • CNC terminology
 • Overview of how an axis group works
 • CNC configuration in Automation Studio
 • CNC machine commissioning and diagnostics
 • Application programming with PLCopen-compliant mapp Motion components
 • CNC technology
 • Basic principles of path-controlled movements
 • Creating CNC programs
 • Communication between a CNC program and the controller

Name

Model number

TM1111 – CNC Technology: mapp CNC

TM1111TRE.433-GER

TM1111TRE.433-ENG

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

 • Představení B&R
 • Filozofie B&R a jejích produktů
 • Práce s Automation Studio
 • Využití integrované nápovědy
 • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
 • Prvotní instalace řídicí jednotky
 • Vytvoření hardwarové konfigurace
 • Práce s texty a tabulkovými editory
 • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
 • Možnosti konfigurace Automation Runtime
 • Runtime a bootování řídicí jednotky
 • Použití diagnostiky
 • Přehled programovacích jazyků
SEM410 – Automation Studio Training: Integrated Motion Control

Nástroj Automation Studio slouží k nastavení, spouštění a diagnostice pohonů. Jednotná softwarová rozhraní vycházející ze standardu PLCopen usnadňují programování a kombinování různorodých součástí pohonů ve stroji.

 • Prvky mechatronického řešení pohonů
 • Konfigurace pohonné technologie B&R
 • Testování prostředí pro uvedení pohonů do provozu
 • Použití diagnostických nástrojů
 • mapp technology koncept
 • Základní funkce PLCopenPLCopen je nezávislá organizace působící v oblasti průmyslové automatizace. Vyvíjí standardy vedoucí ke zvýšení efektivity vývoje aplikací a ke snížení nákladů na údržbu konečného softwaru. (Zdroj: přeloženo z německé verze PLCopen ve Wikipedii)
 • Strukturované programování a pohyby os
 • Možnosti simulace
 • Tvorba jednoduchých aplikací
 • Koncept řízení, nastavení a autoladění
Kód školení

SEM1110.2

Přihlásit se Pro informace o cenách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce

Místo konání

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Organizátor

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Česká republika

Telefon:
+420 / 541 4203 - 11

Fax:
+420 / 541 4203 - 26

Informace o rezervaci

Od: 21.02.2019
Start: 09:30

Do: 22.02.2019
Konec: 16:30

Stav:
Délka: 2 Dny

Jazyk: Čeština