Please choose country and language

Systémy řízení procesů jsou nejčastěji využívány ve větších závodech. Řeší úkoly s otevřenou a uzavřenou smyčkou a jsou propojeny s čidly a akčními členy. Řídicí a vizualizační stanice slouží jako rozhraní pro obsluhu. S jednotlivými součástmi strojů tyto řídicí a vizualizační stanice propojují sběrnicové systémy.

Please choose country and language

B&R Logo