Please choose country and language

Stroje představují vždy potenciální nebezpečí. Toto riziko můžeme snížít různými opatřeními. Nicméně riziko přesto přetrvává a je potřeba jej rozpoznat a vyhodnotit. Bezpečnostní aplikace vyhodnocují jevy relevantní pro bezpečnost a spouští odpovídající akční členy. Integrovaná funkční bezpečnost a bezpečné pohonné funkce splňují bezpečnostní pokyny vyžadované ve strojírenství, a přesto stále nabízí vysokou úroveň flexibility.

Please choose country and language

B&R Logo