Please choose country and language

Celoživotní učení je základním pilířem ve společnosti založené na znalostech a informacích. Pokud jde o softwarové inženýrství, mnoho scénářů lze nasimulovat v průběhu vývoje, ale žádná teorie nemůže plně nahradit praktické zkušenosti. Systém ETA byl navržen jako vývojové a školící prostředí.

Please choose country and language

B&R Logo