Please choose country and language:

Automation Studio Training: Basics

Nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích součástí B&R. Základní otázky zahrnují získání přehledu o všech skupinách výrobků, uvádění řídicích jednotek do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

Toto školení je předpokladem pro mnoho dalších navazujících školení.

Požadavky

Délka

Kód školení

Základní technické školení

2 dny

SEM210.2

Cíle a obsah

 • Prezentace společnosti B&R
 • Filozofie a výrobky B&R
 • Práce s nástrojem Automation Studio
 • Využívání integrované nápovědy
 • Úvodní instalace řídicí jednotky
 • Navázání spojení s řídicí jednotkou
 • Vývoj konfigurace hardwaru
 • Práce s textovými a tabulkovými editory
 • Funkce a možnosti systému Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém pracující ve všech řídicích jednotkách B&R.
 • Možnosti konfigurace systému Automation Runtime
 • Chování řídicí jednotky při provozu a při spuštění
 • Využívání integrované diagnostiky
 • Přehled dostupných programovacích jazyků

Please choose country and language:

B&R Logo