Please choose country and language

Automation Runtime je jednotné runtime prostředí pro všechny řídící jednotky B&R. Používá se ke konfiguraci hardware, spuštění aplikačního software a přípravě komunikace a diagnostických rozhraní.

Cíle a obsah

 • Požadavky na real-time operační systémy
 • Instalace a uvedení do provozu
 • Správa paměti a typy paměti
 • Chování Automation Runtime při spuštění
 • Systémové chování proměnných
 • Inicializace programů a dat během spuštění
 • Cyklický průběh programu a plánování
 • Konfigurace v/v
 • Multitasking a aplikace
 • Možnosti konfigurace výkonu a časování
 • Synchronizace programů a sběrnic
 • Přenos a aktualizaci programů

Název

Kód školení

TM213 – Automation Runtime

TM213TRE.40-GER

TM213TRE.40-ENG

Please choose country and language

B&R Logo