Please choose country and language

SafeDESIGNER integrovaný v Automation Studio poskytuje konfigurační a programovací rozhraní pro bezpečnostní aplikace. Standardní funkce pro PLCopen zajišťují efektivní vývoj projektu.

Cíle a obsah

 • Konfigurace hardware v Automation Studio
 • Přidání a konfigurace SafeLOGIC / SafeLOGIC-X
 • Adding and configuring safe I/O modules
 • Práce se SafeDESIGNER
 • Správa uživatelů a rozhraní
 • Napojení v/v kanálů a konfigurace modulů pro bezpečnost
 • Simulace, online spojení a stahování
 • Programování bezpečnostních aplikací v grafickém editoru
 • Uvedení bezpečnostních aplikací do provozu
 • Stavové LED diody, diagnostické a stavové hodnoty
 • Údržba a výměna modulu
 • Příklady a cvičení

Název

Kód školení

TM510 – Working with SafeDESIGNER

TM510TRE.40-ENG

TM510TRE.40-ENG

Please choose country and language

B&R Logo